Home » 🎵Become a neighbor of Anicube in The Sandbox! 🗺️ | K-verse LAND Sale

🎵Become a neighbor of Anicube in The Sandbox! 🗺️ | K-verse LAND Sale

by eiga케이-버스의 이웃이 되어보세요!
BECOME LAND OWNER AND NEIGHBOR OF K-CULTURE

👀Check out videos of K-verse featured partners⤵️

K-verse➡️https://youtu.be/v-5EIFUKj9g
Lotte World➡️https://youtu.be/BO49SFLi4vg
Sajah Records➡️https://youtu.be/HmhTq-6CT_E
Ragnarok➡️https://youtu.be/nXFJJu5cxJ0

More Info
KR➡️https://bit.ly/3GUxXht
EN➡️https://bit.ly/3XBURQG

Geunjeongjeon Asset Made by @L_OMO_
https://twitter.com/l_omo_?s=21&t=oxXzVpcsFfn-kuxbiALV1A

==================================

크리에이터와 플레이어, 모험가 여러분 더 샌드박스 메타버스에 오신 것을 환영합니다!
아래의 더 샌드박스의 공식 소셜 채널을 방문해보세요!

더 샌드박스에 대한 정보 더 보기:
◼︎공식 홈페이지 : https://www.sandbox.game/kr/
◼︎공식 네이버 카페 : https://cafe.naver.com/thesandbox/
◼︎공식 트위터 : https://twitter.com/thesandboxkR
◼︎공식 미디엄 : https://medium.com/thesandboxkorea

#더샌드박스 #메타버스 #NFT #TheSandbox #Voxel #Gamemaker #Voxedit