Home » Ep.20 Bila kau rasa dekat custom kau jago, tapi dekat rank noob 🫠